Polityka prywatności

sklepu internetowego AleCuda.pl z dnia 19.10.2017.

1. DEFINICJE
Administrator – Firma Ale Cuda Grażyna Kiełkowska-Kmiecik, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie AleCuda.pl.
Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Polityka prywatności przedstawia zasady informujące Użytkowników sklepu o aspektach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w ramach serwisu.
3. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez AleCuda.pl swoich danych osobowych oraz oświadcza, że informacje podane przez niego podczas rejestracji są zgodne z prawdą.
4. Administratorem danych osobowych jest Firma Ale Cuda Grażyna Kiełkowska-Kmiecik, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którąobsługuje Ministwrstwo Rozwoju i Technologii.

5. AleCuda.pl przechowuje następujące dane osobowe:
a). Imię i nazwisko – umożliwia wysłanie zamówionego produktu,
b.) Adres e-mail – pozwala na wysyłanie potwierdzenia zamówienia,
c). Adres zamieszkania/adres wysyłki – jest potrzebny w celu dostawy,
d). Nr telefonu – jest potrzebny w celu dostawy Użytkownikowi.

6. AleCuda.pl wykorzystuje przy prowadzeniu strony internetowej technologię cookies. Polityka ta określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi użytkowników w ramach usług objętych Regulaminem. AleCuda.pl dołoży najwyższej staranności, aby dane Użytkowników nie zostały udostępnione osobom trzecim odwiedzającym stronę Sklepu.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania ze strony internetowej AleCuda.pl.
9. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPal w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
10. Dane o Użytkownikach mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie za uprzednią wyraźną zgodą Użytkownika.
11. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, a w szczególności do ich poprawiania lub usuwania.
12. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).